Vakıf Nedir ? Hangi Amaçlar Doğrultusunda Vakıf Kuruluşu Yapılabilir?

Vakıf Nedir ?

Vakıf Nedir ? HangiAmaçlar Doğrultusunda Vakıf Kuruluşu Yapılabilir?

4721 sayılı TürkMedeni Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı "gerçek veya tüzelkişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyleoluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları" olarak yapılmıştır. Buradanda anlaşıldığı üzere  vakıfkurarken yol haritasını belirlerken öncelikle yeterli mal varlığı (2017 yılıiçin 60,000 TL ) ve sürdürülebilir bir amaç üzerine olması gerektiğiniunutmamak gerekir.

 Vakfın amacı; Hukuka uygun, belirli,anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir. Cumhuriyetin Anayasa ilebelirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millîbirliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaatmensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

Vakıf Kurucularındaaranan şartlar; Gerçek ya da tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Ancak kurucugerçek kişi ise Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalı,tüzelkişi ise fiil ehliyetine sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıfkurabileceğine ve vakfa malvarlığı özgüleyebileceğine yani sürekli gelir teminedebileceğine dair hüküm olması gerekir.

Vakıf Nasıl Kurulur?

Vakıf kurmak için noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmîsenetle ;yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir.Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilikkazanır. Vekalet ve ya temsilci aracılığı ile de Resmî senetle vakıf kurmaişlemi yapılabilir. Ancak, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş birbelgeyle verilmiş olması ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal vehakların belirlenmiş bulunması gereklidir.

Detaylı bilgi için Lütfen İletişime Geçiniz.

0 (212) 243 38 19 / 0 (541) 353 57 87 / 0 (532) 255 91 59

İletişim için TIKLAYINIZ

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları